mgr Janina Wroniecka

  • położna - absolwentka Medycznego Studium Zawodowego wydział Położnych w Toruniu.
  • magister edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia.
  • specjalista w opiece przed i okołoporodowej.
  • Międzynarodowy Konsultant Laktacyjny.
  • Wojewódzki Konsultant w dziedzinie Pielęgniarstwa Ginekologicznego i Położniczego

Od 29 lat pracuję jako położna w Oddziale Klinicznym Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu w pododdziałach patologii ciąży i Sali porodowej. Od 7 lat jako oddziałowa Bloku Porodowego.

Od 16 lat poza pracą w szpitalu zajmuję się przygotowaniem rodziców oczekujących dziecka do porodu i pełnienia ról rodzicielskich w szkole rodzenia. Pracę z rodzicami w szkole rodzenia rozpoczynałam w Przyszpitalnej Szkole Rodzenia, którą wraz  z innymi entuzjastami tej formy edukacji współtworzyłam.

Przez ostatnie 12 lat prowadzę swoją własną Szkołę dla Rodziców Oczekujących Dziecka „Maleństwo” zapewniając pomoc rodzicom w przygotowaniu do porodu, opiekę podczas pobytu w szpitalu, a także w domu po powrocie mamy z dzieckiem ze szpitala (o ile tego potrzebują) np. w kąpieli i pielęgnacji dziecka.

Jako Konsultant Laktacyjny udzielam wielu porad dotyczących problemów w karmieniu piersią na oddziale położniczym, w poradni laktacyjnej oraz podczas wizyt domowych u kobiet karmiących piersią, a także telefonicznie i drogą elektroniczną.

W 2007 roku Torunianki, na drodze plebiscytu ogłoszonego w lokalnej gazecie „Nowości”, uhonorowały mnie zaszczytnym tytułem Położnej Roku. Jest to dla mnie największe osiągnięcie zawodowe, dające wiele satysfakcji i motywujące mnie do dalszej pracy z rodzinami.